top of page

Naar welke grafische hocus pocus je ook op zoek bent, KIKERVIZ tovert het wel uit haar staart. Geboortedrukwerk, aankondigingen & uitnodigingen, logo's & totale huisstijlen, complete feestpakketten, maar ook het meer typische grafisch werk zoals affiches, flyers, lay-out en ontwikkeling van magazines en boeken... gooi het in mijn vijver en ik zwem er naartoe!


Ik doe niet aan 'standaard' pakketten, alles is op maat van de klant, dus prijzen kan ik hier niet geven.
Wat ik wél kan geven is de garantie dat je iets uniek krijgt! Kijk onder de tabbladen voor enkele van mijn laatste wapenfeiten en neem vooral contact op.

G E B O O R T E D R U K W E R K
L O G O
&  H U I S S T I J L
bottom of page